Tiikeri karjaisee, vesiensuojeluhanke etenee 14.2.2022

Teksti Marjut Rapp

Vesijaon ja Kasiniemen aktiivit ovat tarjonneet talviurheilumahdollisuuksia viime joulukuun lopulta alkaen. Latumestarit ovat mahdollistaneet vakiasukkaille ja mökkiläisille Vesijaon kylällä Sepänniemessä ison luistelukentän ja retkiluisteluradan, joka kiertää Lihasaaren. Urassa voi luistella, kävellä tai potkukelkkailla. Uran vieressä kulkee myös 2 km pitkä perinteinen hiihtolatu.  Romonkulmalla on myös ollut tarjolla 2.3 km perinteinen latu. Kasiniemessä latuverkostoa on tehty oikein urakalla. Tarjolla on Porkkalan-Leppämäen-Soukkion 7.5 km perinteinen latu ja vapaan hiihtotavan 2 km latu Porkkolassa. Kasiniemeläiset valmistautuvat myös tuleviin hiihtokilpailuihin Ansiossa ja kisakuntoa nostattamaan latu-uria on urakoitu sektorille Kokkopirtti-Honkapelto-Latopalanne-Ojalanvainio-Karhunsalmi-Ansio. Talviharrastusten lomassa on hyvä hengähtää kotisohvalle jännittämään suomalaisten menestystä Pekingin talviolympialaisissa, joissa olemmekin jo menestyneet maastohiihdossa erinomaisesti viidellä mitallisaaliilla (1 kulta, 2 hopea, 2 pronssi).

Valtterimyrsky valtasi Suomen 29.1 ja rantautui Vesijakojärvelle 30.1. Rankat vesi- ja lumisateet vuorottelevat, joka ennakoi taas korkeaa vedenkorkeutta tulevaksi kevääksi lumien sulaessa. Runsailla vesi ja lumimäärillä on myös haittansa vesistöjen hyvinvoinnin kannalta. Vesi tulenee ensi keväänä virtaamaan vuolaana joissa ja ojissa. Onneksi Vesijaon vesienhoitohanke on jo viime vuoden aikana edennyt todella rivakasti. Laskeutusaltailla ja ojiin rakennettavilla pohjapatosarjoilla sekä pintavalutuskentillä vähennetään veden virtausnopeutta ja otetaan talteen kiintoainesta sekä kiintoaineksen mukana kulkeutuvia ravinteita.

Vesijaon vesienhoitohanke tilannekatsaus 14.2.

Uutisoimme viimeksi 15.9.2021 vesienhoitohankkeen etenemisestä. Tuolloin laskeutusaltaiden ja niihin liittyvien rakenteiden kaivuut vuoden 2021 osalta oli lopetettu. Toteutetut rakenteet elo-syyskuussa 2021 karttalinkki. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Jyrki Mäkiranta on pitänyt yhdistyksemme kiitettävästi ajantasalla vesienhoitohankkeen etenemisestä. Tässä häneltä 14.2. saadusta aineistosta koostetta:

Hankkeessa on alueellisen suunnitelman mukaan suunniteltu rakennettavaksi 13 kpl laskeutusaltaita, 11 kpl laskeutusaltaita padottavalla kynnyksellä, 3 kpl pohjapatoja, 6 kpl padottavia pohjapatoja, 6 kpl uusia ojarumpuja sekä 3 kpl tulvatasanteita osakastiloille. Kohteet sijaitsevat kahdeksantoista eri maanomistajan mailla. Laskeutusaltaita ehdittiin kaivaa järven pohjoisiin osiin 18 kpl ja lisää niitä on tulossa lisää 6 kpl järven eteläisiin osiin. Työkohteilla pidettiin 7.9.2021 katselmus, jossa tutustuttiin töiden edistymiseen ja työkohteilla esiin tulleisiin ongelmiin ja muutamiin tuleviin poikkeamiin alueellisesta suunnitelmasta. Katselmukseen osallistuivat Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen edustajina Janne Varjola ja Olli Lukanniemi, toteuttajan vastuuhenkilönä Jyrki Mäkiranta sekä maanomistajia ja Vesijako-järven suojeluyhdistyksen edustaja Aimo Kainiemi.

Töitä on tarkoitus jatkaa talvikaivuina ennen talven selän katkeamista lähiviikkojen aikana. Altaiden padottavat kynnykset ja pohjapadot päätettiin rakentaa pääosin vasta kesällä 2022, kun nähdään miten vesipintojen tasot kaivetuissa altaissa asettuvat. Muutaman altaan kaivukohteeseen hankittiin ja asennettiin heinäpaaleista kaivunaikaiset suodatinpadot ehkäisemään kaivutyöstä irtoavien kiintoaineiden kulkeutumista veden mukana. Suunnitelmassa esitetyt nyt vielä tekemättä jääneet rakenteet toteutetaan myöhemmässä vaiheessa puunkorjuutilanteesta, peltojen viljelytilanteista sekä maaperä- ja sääolosuhteista riippuen osittain talvella ja osittain kesällä vuosien 2022-2023 aikana, siten että hanke valmistuu raportointeineen keväällä 2023.

Työkohteiden yksityiskohtaisesta toimenpidesuunnittelusta ja työnjohdosta vastaa työhön osaa ottavana työnjohtajana Mhy Päijät-Hämeen tie- ja oja-asiantuntija Jyrki Mäkiranta. Hankkeen maa -ja vesirakennustyöt toteuttavat metsänhoitoyhdistyksen aliurakoitsijoina Metsäkuljetus Aarto Ky Padasjoelta ja Koneurakointi Tarmo Oksanen Ky Sysmästä. Lisäksi traktorilla tehtäviä maansiirto ja muita maastokuljetustehtäviä urakoi Jussi Salonen Padasjoelta.  Metsänhoitoyhdistyksen yhteistyökumppanina hankkeen toteutusvaiheessa toimii tarvittaessa Koulutuskeskus Salpauksen Luonto- ja ympäristöalan oppilaat.

Vesienhoitohanketta on jo kuvattu aikaisemmin kotisivuillamme kunnostushankkeet-otsikon alla ja uutisissamme sekä 2021 juhlajäsenkirjeessämme. Myöskin Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys oli kiinnostunut hankkeesta ja pyysi meiltä juttua jäsenjulkaisuunsa. Sen voi lukea tästä sivulta seitsemän alkaen.  Hankkeen valmistuttua se tullaan kuvaamaan kokonaisuudessaan kotisivuillamme.

Laskeutusaltaan kaivua 1.9.2021, Skytänmaa