Kalasta vastuullisesti!

Lähteet: Padasjoen Sanomat 21.3.2024 sekä kalastuslaki 2024

Osakaskunnan kuulumiset 2024

Vesijaon osakaskunta kokousti 14.3. Telarannassa. Hoitokunnan jäseniksi valittiin toimintakaudeksi 2023–2024 Hannu Tukia, Jyrki Puupponen sekä Ilkka Mertsalmi ja varalle Pekka Salonen, Pasi Ahola sekä Jouni Ikäheimo.

Vesijaon kalakannoista ei ole seurantatietoa, joten tietojen keruuta jatketaan. Kalastajien mukaan järvessä on elinvoimainen muikkukanta, runsaasti haukia ja ahventa sekä istutettuna siikaa ja kuhaa.  Mahdolliset muutokset pyyntimittoihin ja solmuvälirajoituksiin tehdään, kun seurantojen tuloksia saadaan tietoon. Kuha ja siikaistutuksia on kuitenkin tarkoitus jatkaa. Kalastus on kielletty Vesijako-järvessä 25–54 mm verkoilla, muilla järvillä ei ole rajoitusta.

Vesijaon osakaskunnan tunnettavuutta lisätään tapahtumien avulla. Tulevan kesän aikana on tarkoitus järjestää 1–2 tilaisuutta kalastuksen ja yhdessäolon merkeissä. Kalastusesittelytapahtumat aloitettiin 9.3, kun lahjoituksena saatu ja kunnostettu talvinuotta otettiin käyttöön. Tarkoituksena on pitää myös madepilkki tai kuoreen liippiminen keväällä. Yhteistoimintaa muiden vesijakolaisten yhdistysten kanssa jatketaan.

Seppo Parkkinen ja Pekka Salonen ovat suorittaneet viime vuoden aikana kalastuksen valvontaa aktiivisesti.  Madepilkki järjestettiin yhdessä kyläyhdistyksen kanssa ja suuren suosion saavuttanut Vesijako-päivä yhteistyössä kyläyhdistyksen, Vesijaon Erämiesten, Vesijaon Osakaskunnan ja Vesijako-järven suojeluyhdistyksen kanssa. Taimenia istutettiin viime vuonna kylän rantaan 426 kpl.  Vuoden aikana kerättiin kuha- ja siikasuomunäytteitä, näytteiden keräystä jatketaan. Lue tarkemmin Osakaskunnan tiedotteesta 2024 miten pyydykset tule merkitä, mitä rajoituksia on verkkojen silmäkoolle, mitkä ovat kalojen alamitat ja millaisia pyydysmerkkejä tulee ostaa.

Muutoksia kalastuslakiin 1.1.2024 alkaen

Kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikäraja nousi 64 vuodesta 69 vuoteen. Muutos toteutetaan siten, että ne henkilöt, jotka täyttivät 65 vuotta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023, saavat jatkossakin harjoittaa kalastusta ilman valtiolle suoritettavaa kalastonhoitomaksua.

Eläinten hyvinvointilain säätämisen yhteydessä tehty kalastuslain muutos, jonka mukaan saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä.  Saaliskalan lopetusta voidaan lykätä, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa taikka muussa vastaavassa kalojen tai rapujen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa. Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää. Rapu on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa sen kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Vapaa-ajankalastajille on tulossa ilmoitusvelvollisuus uhanalaisten ja vaarantuneiden kalalajien saaliista. Ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät asiat on kirjattu jo päivitettyyn kalastuslakiin pykälään 62, mutta asiaa säätelevä asetus ei ole vielä valmistunut. Ilmoitusvelvollisuus tulee koskemaan kaikkia yli 16-vuotiaita kalastajia. Saalisilmoitus tulisi tehtäväksi saaliiksi saadusta kalasta, kalastusvälineestä ja pyyntialueesta. Ilmoituksen voi tehdä Luonnonvarakeskukselle (Luke) helposti omakala-sovelluksen kautta. Sen voit ladata jo nyt ja ottaa käyttöön!