Osakaskunta

Vesijaon osakaskunnan synty

Kun vettä ja vesijättöä hallinnoi vain yksi osakaskunta, on hoitotoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen mielekkäämpää ja toimintaedellytykset paremmat kuin useilla pienillä osakaskunnilla. Vesienhoidolliset toimet hyödyttävät kaikkia vesialueen käyttäjiä, olipa kysymyksessä kalastaja, vakiasukas, mökkiläinen tai veneilijä. Toimivasta ja taloudellisesti vahvasta osakaskunnasta voi kehittyä alueelleen tärkeä eri tahojen yhteistyökumppani (mm. matkailuyrittäjät, kunta, erilaiset yhdistykset, ym.).

Vesijaon kylän 24 osakaskunnan yhdistyminen saatiin päätökseen 23.9.2021 pidetyssä toimituskokouksessa Padasjoen kunnan valtuustosalissa. Toimituskokousta johti Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri Pirjo Alkiomaa. Yhdistämiskokous oli tarkoitus järjestää jo kesällä 2020. Koronan takia virallinen toimituskokous pystyttiin järjestämään vasta nyt. Vesijaon osakaskunnalla on osakkaita 576 ja sen vesialue on pinta-alaltaan 1766,9 hehtaaria. Vesijakojärven lisäksi osakaskuntaan kuuluu myös muita vesialueita. Tästä Vesijaon osakaskunnan vesialueiden kartta-linkistä näet osakaskunnan vesialueet (punaiset alueet).

Heti toimituskokouksen jälkeen pidettiin järjestäytymiskokous, jonka puheenjohtajana toimi Hämeen kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Tomi Ranta. Osakaskunnan järjestäytyminen ja säännöt hyväksyttiin. Vesijaon osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien asioiden hoidosta. Sen tärkeänä tehtävänä on kalastuksen järjestäminen alueellaan kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti siten, että pyritään turvaaman kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Kokouksessa valittiin hoitokunta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, 3 varsinaista ja (3 varajäsentä): Hannu Tukia (Pasi Ahola), Ilkka Mertsalmi (Pekka Salonen), Jyrki Puupponen (Jouni Ikäheimo). 44 vuotta kalastuskunnan esimiehenä ollut Hannu Tukia jatkaa nyt hoitokunnan puheenjohtajana sekä kalastuksenvalvojana yhdessä Seppo Leppäsen kanssa. Hoitokunta voi antaa mm. suostumuksia – vähäisen laiturin, kaapelin, johdon tai muun sellaisen laitteen sijoittamiseksi, – kilpailujen ja muiden tilaisuuksien järjestämiseksi, – vainajan tuhkan sirottamiseksi, – suostumukset vähäisiin ruoppauksiin ja ruoppausmassojen sijoittamiseen.

Osakaskunnan toimintasuunnitelmaan kuuluu vesialueen ja ympäristön hoito yhdessä Vesijako-järven suojeluyhdistyksen kanssa. Näitä toimenpiteitä ovat mm. vesikasvien niitot, vedenlaadun tarkkailu, tulevien laskeutusaltaiden (24 kpl) toimivuuden seuranta. Osakaskunnalla ja suojeluyhdistyksellä on yhteinen tavoite pitää yllä Vesijako-järven puhtautta ja kaikenlaista hyvinvointia ja tarjota vesialueiden omistajille viihtyisä elinympäristö.

Hannu Tukia, Vesijaon osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja