Historia

Vesijaon Kalastuskunta isojaosta nykypäivään

Vesijaon kylän vesialueet jaettiin isojaon yhteydessä. Jakokokous pidettiin Skytän tilalla 27.3.1899. Jaossa muodostettiin 21 yhteisaluetta. Tämän jälkeen on vielä muodostunut uusia alueita, niin että osakaskuntia oli yhteensä 24.

Vesijaon Kalastuskunnan perustava kokous pidettiin 18.4.1967 metsätyönjohtaja Väinö Hokan koollekutsumana. Hannu Tukia valittiin kalastuskunnan esimieheksi 17.3.1977 pidetyssä kokouksessa. Todettuaan, että kalastuskunnan perustamisasiakirjoja ei ole lähetetty lääninhallituksen hyväksyttäväksi, lähetti hän asiakirjat tarkistettaviksi. Hämeen lääninhallitus totesi, ettei kalastuskuntaa voida pitää lainmukaisena.

Vuoden 1978 toimituksessa vesialueiden omistajia oli n. 300. Tukia pyysi 20.3.1981 Padasjoen kunnanhallituksen puheenjohtajaa määräämään hänet perustamaan Vesijaon Kalastuskunnat ja hoitoyhtymän. Vesijaon Kalastuskunnan kokouksessa 26.4.1982 päättivät vesialueiden omistajat yksimielisesti, että Vesijaon Kalastuskunta jatkaa toimintaansa entisellä tavalla niin kauan kunnes saadaan perustettua uusi, toimiva ja lainmukainen kalastuskunta.

Vesijaon kylän vesialueiden kalastuskuntien perustavat kokoukset pidettiin Vesiajon ala-asteella 14.4.1988 klo 15.00. Kokouksessa perustettiin 24 kalastuskuntaa, vuoron perään. Jokaisen kalastuskunnan kohdalla tehtiin anomus kalastuspiirille, että kalastuspiiri vapauttaa kalastuskunnan järjestäytymisestä vesialueiden hajanaisuuden perusteella. Jokaiselle kalastuskunnalle valittiin toimitsijamies. Edelleen päätettiin, että kalaveden hoito toteutetaan koko aluetta käsittäen toimitsijamiesten kokouksessa. Hämeen kalastuspiirin päätös kalastuskunnan vapauttamiseksi järjestäytymisestä annettiin 31.3.1989. Padasjoen kunnanvirastossa pidettiin 1. toimitsijamiesten kokous 25.4.1990, jossa päätettiin Vesijaon Kalastuskunnan vesialueiden hoidosta ja toiminnasta. Vuosien saatossa toiminta osakaskunnissa hiipui, kokouksia ei pidetty eikä uusia toimitsijamiehiä valittu.

Vuosina 2010-2014 järjestettiin Maanmittauslaitoksen toimesta yhteisten alueiden toimitukset, joiden tarkoituksena oli selvittää ja lainvoimaisella päätöksellä ratkaista toimituksen kohteina olevien yhteisten alueiden osakaskiinteistöt ja osakaskiinteistöjen osuuksien suuruudet.

Vuoden 2017 alussa Tukia otti yhteyttä Hämeen Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Tomi Rantaan. Päätettiin käynnistää osakaskuntien yhdistäminen järjestämällä aluksi tiedotustilaisuus 19.6.2017 Vesijaon Harjulassa.  Tätä edelsi uuden Skytän ja Hokan vesialueiden järjestäytymiskokous 5.5.2017, jossa korjattiin virhe ja osakaskunnat järjestäytyivät. Valtakirjoja kerättiin niin, että kalastuskunnalla on vähintään yksi valtakirja/osakaskunta. Yhtään yhdistymistä vastustavaa yhteydenottoa ei tullut esille. Osakkaita oli yhteensä 691.

Yhdistämishankkeesta ei aiheudu kustannuksia vesialueiden omistajille. Kokonaiskustannus on n. 4000 euroa, josta vastaa Vesijaon osakaskunta. Osakaskuntien yhdistyttyä tullaan teettämään Vesijako-järvelle uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka mukaisesti vesialueita jatkossa hoidetaan.