Kalastus

Vesijako-järvi on kalakannaltaan hyvässä kunnossa. Vuotuiset merkkitulot on käytetty kalaveden hoitoon. Muikku- ja kuhakanta ovat olleet jo vuosia erinomaiset. Vuonna 2016 istutettu järvitaimen (860 kpl) on kasvanut erityisen hyvin. Kesällä 2020 suurimmat taimenet olivat jo 5 kiloisia. Ahvenen koko on myös kasvanut voimakkaasti. Ennen Vesijako-järvi olikin kuuluisa isoista ahvenista ja suurista lahnoista. Jostain syystä lahnan koko on pienentynyt, johtuuko se sitten liian suuresta määrästä vai mikä on syynä. Kuhaa on istutettu useampana vuonna 2003 alkaen. Viimeisimmät kuhaistutukset vuonna 2019 (7390 kpl) ja vuonna 2020 (9140 kpl). Vesijaon kylänrantaan istutettiin 25.10.2022 taimenia 840 kpl. Istukkaat olivat keskikooltaan 454 gramman painoisia. Kalastuslain mukaisesti alamittaiset sekä rauhoitetut kalat on aina vapautettava.

Varmista millaisia kalamerkkejä tarvitset, miten pyydykset tulee merkitä, mitkä ovat kalojen alamitat ja mitä rajoituksia mm. verkkojen silmäkoolle on asetettu. Muista myös suorittaa valtion kalastonhoitomaksu, mikäli olet 18-64 vuotias ja harjoitat muunlaista kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista. Lue tarkemmin tästä linkistä Vesijaon Osakaskunnan tiedote 2023. Tässä myös Osakaskunnan vesialueiden kartta.

Mikäli herää kysymyksiä osakaskunnan toiminnasta tai kalastusohjeista ota yhteyttä:
puheenjohtaja Hannu Tukia 045 635 6195
tai varapuheenjohtaja Jyrki Puupponen 050 370 1113

Hannu Tukian ahvensaalis