Järventutkimus

Aimo Kainiemi ottamassa vesinäytettä Kurenlahdesta

Veden laatu

Yhdistys on ottanyt vuosittain muutamia vesinäytteitä veden laadun määrittämiseksi. Vesinäytteitä on otettu mm. järveen laskevien ojien läheisyydestä ja matalista lahdista. Vesinäytteistä analysoidaan parametreja, jotka kuvaavat mm. veden sameutta ja happamuutta, vedessä olevan kiintoaineen ja liuenneiden suolojen määrää sekä ravinteiden ja bakteerien määrää.

Olemme yhteistyössä Eurofinsin limnologin kanssa rakentaneet näytteenottomallin, jonka mukaan otamme näytteet jatkossa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Uutisoimme tästä uudesta mallista 3.10.2020 ja pääset tutustumaan aiheeseen tästä linkistä Vesijako-järven vedentutkimus 2020 alkaen.

Ely-keskus on ottanut vesinäytteitä järvestämme ja tutkinut järven kokonaisfosforin määrää ja klorofyllipitoisuutta. Fosforipitoisuus on erittäin tärkeä järven rehevyystason arvioinnissa. Klorofyllipitoisuus mittaa lehtivihreällisten planktonlevien runsautta vedessä.  Viimeisin näyte on otettu 19.8.2015 ja havaintopaikkana Vesijakojärven selän syvänne. Kokonaisfosfori oli (µg/l): 9 (Karu <12 µg/l) ja levänmäärä klorofylli-a (µg/l): 2 (Karu <4 µg/l).  Tulokset osoittavat, että järvi on erittäin karu ja siten todella hyvin virkistyskäyttöön sopiva. Nämä tutkimustulokset on tallennettu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys KVVY sivustolle, ja pääset tutustumaan niihin alla olevasta linkistä KVVY:n palvelun tutkimustulokset 7.9.2005-19.8.2015 Vesijako-järvestä

Yhdistys on mitannut lähes joka vuosi veden näkösyvyyksiä 10-25 pisteestä ympäri järveä. Veden näkösyvyyden eli läpinäkyvyyden vähentyessä veden laatu yleensä heikkenee. Näkösyvyyden mittaamisessa käytetään valkoista näkösyvyyslevyä ja kun levy katoaa näkyvistä, kirjataan ylös syvyys levyn mittanauhasta. Pilvipoutainen ja lähes tyyni sää luo parhaimmat olosuhteet mittauksien suorittamiseen. Mittaukset pyritään tekemän vuosittain heinäkuun loppupuolella, mutta sääolosuhteiden vuoksi mittausajankohdissa on eroja.

Mikäli haluat tutkituttaa esim. oman kaivosi veden omalla kustannuksellasi, niin voimme toimittaa vesinäytteesi laboratorioon yhdistyksen vesinäytteiden toimituksen yhteydessä. Ota yhteyttä yhdistyksen hallitukseen.

 

Aimo & Peter näkösyvyysmittauspuuhissa
Aimo ja Peter ottavassa vesinäytettä kaivosta