Toiminta

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Kurenlahden-Isonsalmen-katselmus-22112018-1024x768.jpg

Toimintakertomus 2018-2019

Kulunut kausi oli yhdistyksemme kahdeksastoista toimintavuosi. Vesijako-järven suojeluyhdistys perustettiin vakituisten ja mökkiläisten ranta-asukkaiden toimesta 15.7.2001. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Vesijako-järven ja sen ranta-alueiden hyvinvointia niin, että järvi säilyy luonnontilaisena ja samalla virkistyskäyttöön hyvin soveltuvana.

Viime kausi pähkinänkuoressa:

 • Julkaisimme uudet kotisivut
 • Järjestimme perinteisen Kokonsaariretken
 • Mittasimme näkösyvyyksiä ja otimme vesinäytteitä
 • Saimme ELY-keskukselta luvan Kurenlahden Isonsalmen aukaisuun
 • Umpeen kasvanut Isonsalmi ruopattiin auki joulukuun alussa.
 • ELY-keskus myönsi 2000€ avustuksen Kurenlahden ennallistamiseen
 • Pidimme illanvieton aktiivijäsenille
 • Järjestimme Metsäkeskuksen kanssa luonnonhoitohanketilaisuuden
 • Päivitimme Järvivision
 • Lanseerasimme valokuvauskilpailun ”Kesä Vesijaolla”

Toimintasuunnitelma 2019-2020

 • Järjestetään saariretki Kokonsaareen sunnuntaina 14.7.2019
 • Organisoidaan Kurenlahden vesikasvien niittotalkoot 20.7.2019
 • Selvitetään Arrakosken kalatien ja Sumperinjoen pohjapadon tilanne
 • Uudistamme vesinäytetavan saadaksemme paremman vertailun järven tilasta pitkällä aikavälillä, siksi ei vesinäytteitä kesällä 2019
 • Osallistutaan ELY-keskuksen Valuma-aluepäiväretkeen Hauholla 21.9.2019, tutustumme kosteikko, suo- ja metsäallas toteutuksiin
 • Osallistutaan Metsäkeskuksen tekemiin maastokäynteihin
 • Kunnostetaan/imuruopataan Kurenlahden laskeutusaltaat Metsäkeskuksen suunnitelman mukaisesti

Lue toimintakertomus ja kokonaisuudessaan ja aiemmat dokumentit allaolevista linkeistä.

Jäsenkirje 2020

Toimintakertomus 2018-2019

Vuosikokouspöytäkirja 2019

Vuosikokous 2019 asialista

Jäsenkirje ja kutsu vuosikokoukseen 2019

Toimintakertomus 2017-2018

Vuosikokouspöytäkirja 2018

Jäsenkirje ja kutsu vuosikokoukseen 2018

Vuosikokouspöytäkirja 2017

Jäsenkirje ja kutsu vuosikokoukseen 2017

Vuosikokouspöytäkirja 2016

Vuosikokouspöytäkirja 2015

Näkösyvyyksiä mittaamassa 25.7.2018
5.10.2018 ELY-keskus tutustumassa kunnostushankkeisiin
Kokonsaariretki 14.7.2019
Kurenlahden Isonsalmen katselmus 22.11.2018