Asiakirjat

Vuosikokouspöytäkirja 15.3.2022 jossa liitteet:

  • LIITE 1 Toimintakertomus 2021
  • LIITE 2 Kalastuskunnan toiminnan lopettaminen 12.12.2021
  • LIITE 3 Toimintasuunnitelma 2022
  • LIITE 4 Yhteistoimintaneuvottelu osakaskunta, suojeluyhdistys, kyläyhdistys 5.3.2022

MML toimituspöytäkirja vesialueiden yhdistämisestä 23.9.2021

Osakaskunnan järjestäytymiskokous pöytäkirja 23.9.2021

Vesijaon osakaskunnan säännöt 23.9.2021 (vahvistettu AVI 21.12.2021)

MML/Vesijaon osakaskunnan osakasluettelo 27.9.2021