Vesijaon osakaskunta 23.9.2021

Vesijaon kylän vesialueet ovat olleet 24 osakaskunnan omistuksessa. Yhteensä noin 1 769
hehtaaria käsittävät vesialueet olivat jakautuneet 6-240 hehtaarin kokoisiin tilkkuihin.
Osakaskunnat ovat muodostuneet vuonna 1899, jolloin vesialueet on jaettu kylän talojen
kesken. Entisen Vesijaon Kalastuskunnan esimiehen Hannu Tukian tavoitteena on jo useamman vuoden ajan ollut yhdistää nämä 24 osakaskuntaa yhdeksi. Tällöin hoitotoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen on mielekkäämpää ja toimintaedellytykset ovat paremmat kuin useilla pienillä osakaskunnilla.

Osakaskuntien yhdistyminen toteutui toimituskokouksessa 23.9.2021. Nimeksi tuli Vesijaon osakaskunta ja osakaskunnan kokous järjestetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen kutsuu koolle hoitokunta, johon valittiin kolme jäsentä – puheenjohtajana Hannu Tukia ja muina jäseninä Jyrki Puupponen ja Ilkka Mertsalmi.

Osakaskunnalle ja kalastukselle on nyt tehty oma osio kotisivuillemme Vesijako-järvi otsikon alle – Osakaskunta & Kalastus– . Vesijaon osakaskunnan synty ja sen syntymiseen liittyneet historian vaiheet sekä Vesijaon osakaskunnan päivitetyt kalastusohjeet 2021 löytyvät tästä uudesta osiosta johon pääset kätevästi myös tästä.