Kalastus

Vesijaon kalastuskunnan tiedote 2019

1. Pyydysyksikkömäärät ja rajoitukset

 • verkko (30mx3m) – 1 pyydysyksikkö
 • rysä alle 1,5 m – 1 pyydysyksikkö
 • katiska – 1 pyydysyksikkö
 • pitkäsiima 100 koukkua – 1 pyydysyksikkö
 • koukut 5 kpl – 1 pyydysyksikkö
 • merirysät / vast – kielletty
 • Verkkojatan pituus max 5 verkkoa (a 30 m). Pyydykset merkittävä kalastuslain ja -asetuksen mukaisesti. Malli kuvassa!
 • Verkkojen silmäkoon rajoitus: 20 – 45mm:n verkkojen käyttö kielletty Vesijako-järvessä. (alamittaisten kuhien takia)

2. Pyydysyksikkömäärät

  • kalamerkki eli 1 pyydysyksikkö 3€
  • paikkakuntalaiset 6 kpl,  kesäasukkaat 4 kpl
  • ylimääräinen kalamerkki max 2 kpl a’ 10 €
  • uistin, virveli (ko luvalla ei uistinmäärä rajoituksia)
  • paikkakuntalaiset ja kesäasukkaat 10€, ulkopuolisille ei myydä ko. uistelulupia
  • ulkopuolisilla läänikohtainen uistelulupa, joka tarkoittaa uistelua yhdellä vavalla
 • Merkkejä ostettaessa esitettävä valtion kalastuskortti!

3. Uuden kalastuslain mukaiset valvojat

 • ELY-keskuksen hyväksymät kalastuksen valvojat Seppo Leppänen ja Hannu Tukia

4. Istutukset

  • 2002  Järvitaimen 4 785 kpl (keskipaino 125 gr)
  • 2002 Siika 9 500 kpl 12 gr
  • 2003-2018 Kuha 112 700 kpl 1 kes
  • 2016  Järvitaimen, rasavaevä leikattu 860 kpl 341 gr 2+
  • 2018  Kuha 9 050 kpl 1 kes
 • Istutukset vain Kalastuskunnan toimenpitein.                     

HUOM!!!

Uuden kalastuslain mukainen Vesijaon Kalastuskunnan uudelleen järjestäytyminen toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Tarkoituksena yhdistää nykyiset osakaskunnat yhdeksi osakaskunnaksi.

Uudet kalastusasetuksen (1.1.2016) keskeiset tarkennukset

7 § Pyydysten merkintä

Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset tulee varustaa:

 1. vesiliikenteen käyttämillä vesialueilla vähintään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä korkealla ja leveällä neliön muotoisella lipulla;
 2. vesialueilla, joilla on ilmeistä, että pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesialueen muuta käyttöä, vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä.

9 § Pyydyksen asettajan yhteystiedot ja kalastusoikeuden osoittava merkki
Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää pyydyksen uloimman pään kohon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen.

Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydys on merkittävä 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä leveällä ja korkealla
neliön muotoisella lipulla. (Piirros Anu Välitalo/KKL)

2 §
Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.
Alamitat (mitattuna leuan kärjestä, suu suljettuna, pyrstöevän kärkeen)

KUHA 42 cm HUOM muuttunut 37->42
TAIMEN 50 cm,  rasavaeväleikattu

KALAMERKKIEN  MYYJÄT:

 • Sirkka Heinonen,  Paperikeidas, Padasjoki, Kirkonkylä
 • Pasi Ahola,  Tuoretori P. Ahola, Vesijako
 • Olli Lehtiö,  Telaranta,  Porasa
 • Pentti Lehtonen, Rasilahti

VESIJAON KALASTUSKUNTA