Luonnonhoitohankkeen tilannekatsaus 15.9.2021

Laskeutusaltaiden kaivuut aloitettiin 20.8.2021. Mhy Päijät-Häme Jyrki Mäkiranta tiedotti tänään 15.9.2021 yhdistyksellemme Vesijaon luonnonhoitohankkeen etenemisestä :

Vesijaon vesienhoitohankkeen / luonnonhoitohankkeen toteutustyöt on tämän syksyn osalta pääosin tehty. Laskeutusaltaiden kaivuutöitä tehtiin  järven pohjoisilla osilla ja eteläisellä osalla töitä tehdään myöhemmässä vaiheessa, joko talvella tai kesällä sääolosuhteista ja puunkorjuuutöiden etenemisestä riippuen. Padottavia rakenteita tehdään pääosin kesällä 2022, kun nähdään miten altaat toimivat. Joillain altailla ei välttämätttä ole enää erikseen tarvetta vettä padottaa luonnollisesta padotuksesta johtuen. Maisemointeja ja huoltourien fiksauksia jatketaan padottavien rakenteiden teon yhteydessä. Myös tulvatasanteita tehdään sopivana ajankohtana myöhemmässä vaiheessa. Pääset tutustumaan karttaan tästä linkistä, jossa jo kaivetut laskeutusaltaat, joita vanhojen altaiden laajennuksen mukaan lukien on nyt 18 kpl.

Metsäkeskuksen ja Metsänhoitoyhdistyksen katselmus Vesijaolla 7.9.2021