Padasjoen Sanomat – Vesijako-järven suojeluyhdistys taistelee umpeenkasvua vastaan 5.12.2018


Teksti Marjut Rapp

Kurenlahden kunnostustoimet saivat vauhtia aiemmin uutisoimamme Hämeen ELY-keskuksen vierailun jälkeen. Saimme suunnitelmaamme myöntävän lausunnon ELY-keskukselta 24.10.2018: Kurenlahden Isonsalmeen aukaistaan kaivamalla konevoimin n. 40 metriä pitkä uoma. Tämä parantaisi veden virtausta Kurenlahteen Vesijaon selältä. Talkootöinä poistetaan lahden puoleisesta nielusta vesikasveja sekä mutaa ja vesikasvienniittoa tehdään usena peräkkäisenä kesänä yhdessä ranta-asukkaiden kanssa.

Maanomistajien ja Vesijaon kalastuskunnan kanssa teimme katselmuksen Isonsalmessa 22.11. ja he antoivat suostumuksensa hankkeelle.

Vasemmalta: Urakoitsija Tero Hännikäinen, maanomistajat Armi Tukia, Jaakko Sumanen, Timo ja Aune Talasvirta, Tellervo Sumanen, suojeluyhdistyksestä Marjut Rapp ja Aimo Kainiemi, puuhamies Pekka Salonen sekä Vesijaon kalastuskunnan Hannu Tukia. Kuvaajana Peter Rapp suojeluyhdistyksestä

Kunnostushanke on ollut suunnitteilla jo pitkään. Suojeluyhdistys haluaa kiittää maanomistajia ja kalastuskuntaa, jotka mahdollistavat hankkeen toteuttamisen. Kiitokset myös Pauli Sumaselle, joka on ollut hankkeen puolestapuhuja sekä Pekka Saloselle, joka on ollut vahvasti mukana hankkeen suunnittelussa.

Padasjoen Sanomat uutisoi aiheesta 5.12.2018. Lehtiartikkelin, jossa on kerrottu tarkemmin tästä kunnostushankkeesta ja muista Vesijako-järven tulevista kunnostushankkeista voit lukea tästä Vesijako-järven suojeluyhdistys taistelee umpeenkasvua vastaan.