ELY-keskus vieraanamme 5.10.2018

Teksti Marjut Rapp

Hämeen ELY-keskuksen hydrobiologi Heini-Marja Hulkko ja hänen kollegansa Jussi Leino olivat suojeluyhdistyksen vieraana 5.10.2018.

Tutustuimme neljään eri kunnostuskohteeseen  ja haimme asiantuntijoilta apuja, miten ko. kohteiden kanssa kannattaisi edetä. Saimmekin heiltä kullanarvoista tietoa ja kohteista 2.-4. olemme käynnistäneet keskustelut Suomen Metsäkeskuksen metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvojan Olli Lukanniemen kanssa.

Kohteiden katselmuksissa olivat innolla mukana Pekka Salonen Kasiniemen kyläyhdistyksestä, maanomistajat Seppo Parkkinen, Kalle Sumanen sekä Arto Sipilä ja suojeluyhdistyksestä Aimo Kainiemi sekä Peter ja Marjut Rapp.

  1. Kurenlahti – on pahoin vesikasvien valtaama. Kuinka sen järvialue saataisiin paremmin virkistyskäyttöön sopivaksi.
  2. Kurenlahden laskeutusaltaat – tehty 80-90 luvulla, eivät toimi enää. Laskeutusaltaat tulisi kunnostaa imuruopauksella n. 5 vuoden välein.
  3. Apajaislahteen laskeutusallas – joen uomassa kulkeutuva kiintoaines saataisiin laskeutumaan altaaseen, jottei se kulkeutuisi liian helposti ojaa myöten Apajaislahteen
  4. Naukoja –  oja laskee tierummun kautta Pihkalahteen. Kiintoaineksen kulkeutumista voitaisiin hidastaa pohjapatoja rakentamalla.

Kerromme myöhemmin miten ko. projektit etenevät.

Kuvassa vasemmalta Pekka Salonen, Aimo Kainiemi, Jussi Leino, Heini-Marja Hulkko, Kalle Sumanen, Seppo Parkkinen, Peter Rapp
Kalle Sumanen katselee Kurenlahdelle
Kurenlahden laskeutusallas nro 1.
Kurenlahden laskeutusallas nro 2.