Vesinäytteet ja näkösyvyydet 2023

Teksti Peter Rapp

Järvemme vedenlaatua on tärkeä tarkkailla jatkuvasti varmistaaksemme, että se pysyy puhtaana. Kylän uimarannan tarkkailusta ja uintikelpoisuudesta huolehtii Padasjoen kunta. ELY-keskus seuraa järvemme tilaa ottamalla tarvittavat vesinäytteet joka kuudes vuosi. Edellisen kerran näytteet otettiin vuoden 2021 aikana ja tulokset ovat luettavissa sivuiltamme: Vesien tila ja toimet | KVVY – Vauhtia vesienhoitoon

Laboratorioon toimitettavia vesinäytteitä ei suojeluyhdistyksen toimesta enää oteta oletuksena joka vuosi. Vesinäytteiden analysointi on verraten kallista ja sen tuottama hyöty on ollut vähäistä.  Vain siinä tapauksessa, että epäillään esim. epäpuhtauksien päässeen järveen on syytä ottaa näytteet, jotka toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi.

Näkösyvyysmittauksia on tarkoitus jatkaa ja tämän kesän 2023 mittaukset suoritettiin 13.8. kuudesta eri paikasta. Mittaukset suorittivat Aimo Kainiemi ja Peter Rapp. Tulokset ovat nähtävissä ao. linkin takaa: Vesijako näkösyvyydet_2007-2023

Vesijako-järven vesi on mielestäni nyt kirkkaampi kuin viime kesinä ja myös mittaustulokset osoittavat tämän. Syitä veden kirkkauteen voi tietysti olla useita kuten esim. että keväällä vedenpinnan korkeus oli n. 20 cm matalampi kuin kahtena edellisenä keväänä. Lunta ja sateita oli vähemmän ja siksi kevättulvat olivat heikommat. Todennäköisesti myös runsaan kahdenkymmenen laskeutusaltaan valmistuminen 2021-2022 aikana on estänyt ainakin osan kevättulvien mukana tulevien kiintoaineiden huuhtoutumisen järveen. Oletuksena altaat toimivat ensi keväänä entistä paremmin koska syksyn -22 aikana kaivettujen vesiensuojelurakenteiden maa-ainekset ovat ehtineet laskeuta altaiden pohjaan ja kiinteytyneet altaiden reunoihin eivätkä ole enää valumassa järveemme.

Päivitetyt tiedot järvemme seurannasta löytyvät kotisivuiltamme kohdasta järventutkimus. Siihen pääset suoraan myös tästä linkistä Järventutkimus.

Aurinkoista alkavaa syksyä!

Aimo suorittaa näkösyvyysmittausta, Peter toimi veneenkuljettajana ja kirjurina