Ovatko jätevesiasiasi kunnossa? 23.5.2019

Lähde: www.jatevedet.fi

Jos omistat kiinteistön tai mökin haja-asutusalueelta, sinulla on vuoden 2019 lokakuuhun asti aikaa uudistaa jätevesijärjestelmäsi uuden lain vaatimalle tasolle.

Jätevesilaki astuu pian voimaan – ovatko mökkisi tai talosi jätevesiratkaisut lain vaatimassa kunnossa?

Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Tällaisilla haja-asutusalueen kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Jätevesi on mustaa ja harmaata vettä

Talousjätevesi on keittiöistä, pesutiloista ja vesivessoista tulevaa jätevettä. Näitä kutsutaan myös kiinteistön mustiksi vesiksi. Harmaata vettä ovat pelkkä keittiö- ja pesujätevesi.

Jätevedet sisältävät pohjavedelle ja vesistöille haitallisia aineita. Nämä aineet voivat häiritä esimerkiksi järven ekologista tasapainoa. Mökin tai omakotitalon jätevesien mukana leviävät ulosteiden tautibakteerit ja -virukset saattavat elää pitkään ja levittää tauteja ympäristöön.

Keitä jätevesilainsäädäntö koskee?

Mikäli kiinteistösi sijaitsee ranta-alueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolella, olet vapautettu siirtymäajan aikana tehtävästä jätevesiremontista. Tiedot pohjavesialueista ja alle 100 m päässä olevista kiinteistöistä löytyvät  Sykkeen jätevesiselvityksestä.
(Antamalla paikkanimeksi Vesijako, näet suuntaa antavasti tässä linkissä koskeeko jätevesilainsäädäntö kiinteistöäsi. Kiinteistösi enintään 100m rannasta (vaaleanpunainen täyttöväri) tai kiinteistösi pohjavesialueella (violetti täyttöväri)). Näissäkin kohteissa jätevesijärjestelmä on kunnostettava korjaus- ja muutostöiden yhteydessä eli esimerkiksi vesivessan rakentamisen yhteydessä. Aikataulun saat kuitenkin päättää ilman määräaikaa.

Jätevesilainsäädännön ulkopuolelle jäävät mökit ja omakotitalot:

  • joilla on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  • jotka on liitetty/liitetään viemäriverkostoon
  • joille on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai sen jälkeen
  • joiden omistaja on syntynyt ennen 9.3.1943
  • joissa on kantovesi ja kuivakäymälä.

Kesämökeillä yleisin jätevesiasetuksen edellyttämä toimenpide on huussin päivittäminen kunnolliseen kuivakäymäläjärjestelmään, jotta ravinteita ja bakteereita ei pääse ympäristöön. 

Laista voidaan poiketa silloin, jos ympäristöön aiheutuva kuormitus on kiinteistön käyttö huomioon ottaen huomattavan vähäistä verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Laista voidaan poiketa myös, jos jätevesienkäsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet ovat kohtuuttomat korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi.

Kunnan viranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautukset kiinteistön haltijalle enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeuslupa raukeaa, mikäli kiinteistön jätevesikuormitus kasvaa tai kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu.