Kutsu Suomen Metsäkeskuksen luonnonhoitotilaisuuteen 8.6.2019

Teksti Marjut Rapp

Hyvät Vesijako-järven vakiasukkaat & mökkiläiset!

Tervetuloa yhteistyötilaisuuteen lauantaina 8.6. klo 12.00 Simolan pirttiin, osoite Vesijaonraitti 24. Pysäköinti pirtin (vaaleankeltainen rakennus) takana olevalle nurmialueelle.

Tilaisuudessa on tarkoitus miettiä keinoja, joiden avulla voimme vähentää vesistöön huuhtoutuvan humuksen määrää ja parantaa veden laatua. Suomen Metsäkeskuksen Olli Lukanniemi on lähettänyt kutsun valitsemilleen n. 40:lle maanomistajalle. Kutsun pääset lukemaan tästä.

Maanomistajilla on tärkeä rooli järven hyvinvoinnin kannalta ja toivottavasti saamme heitä useamman paikan päälle. Koska kyseessä on yhteistyötilaisuus kyseinen kutsu on myös Sinulle.

Järjestelyjen ja tarjoilun vuoksi ilmoittauduthan viimeistään maanantaina 3.6. minulle marjut.rapp@live.fi tai puhelimitse 050 336 9217


Erilaisilla allas- ja kosteikkorakenteilla voidaan hidastaa veden virtausta sekä pidättää kiintoainetta ja ravinteita. Kuva: Riitta Raatikainen