Järvivisio on päivittynyt 3.6.2019

(EDIT: 20.4.2023) Vesijako-järven järvivisiona on säilyttää järven puhtaus ja luonnonmukaisuus sekä vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden viihtyvyys myös tulevaisuudessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhteistä näkemystä, yhteistyötä, toimenpiteitä ja hyväksyntää eri toimijoiden, kuten maanomistajien sekä osakas- ja kalastuskuntien kanssa.

Yhdistys tarkkailee järvialueella tapahtuneita muutoksia mm. vesinäytteitä analysoimalla ja näkösyvyyksiä mittaamalla. Samoin arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia järviluontoon ja uusien toimenpiteiden tarpeellisuutta. Järvivisio arvioidaan noin viiden vuoden välein.

20.4.2023 Matti Nilssonin päivittämään Järvivisioon pääset tutustumaan tästä.