Sinilevähavainnot Vesijako-järvellä

Teksti Marjut Rapp

Joitakin sinilevähavaintoja on järvellämme ollut, vaikka ilmat ovat olleet viileitä ja sinilevä on enemmänkin rehevien järvien vitsaus.

Ajatuksena on nyt kerätä tämän ja tulevien vuosien sinilevähavaintoja. Päivitämme tilanteen kotisivuillemme sitä mukaa kun lähetätte niitä info(at)vesijako.fi osoitteeseen. Viestin voi myös lähettää Vesijako-järven suojeluyhdistys Facebook sivujen kautta.

Laitathan havaintoosi havaintopäivän, havaintopaikan, arvion sinilevän määrästä ja mielellään milloin sinilevä oli rannalta kadonnut. Myöskin kuva havainnosta olisi hyvä.

Mahdolliset sinilevähavainnot Vesijako-järvellä:

  • 26.7.2021 Matoniemi, Kuivaniemen hiekkaranta, Hakiansalmi
  • 2.7.2020 Matoniemi pohjois- ja länsirannoilla
  • 17.7.2019 Palsan lahdella, järven eteläpään länsirannalla, vähäinen määrä 18.7. oli jo kadonnut.
  • 14.7.2019 Kirjasinniemi, järven eteläpää. Määrä lisääntyi 15.7. , mutta illan tuuli ja sade vaikutti, niin että 16.7. levä oli jo kadonnut.
  • 24.6.2019 Sepänniemen uimarannalla vesinäytteen ottaja kirjannut raporttiin, että sinilevää havaittu vähän. Pieniä sinilevä määriä ollut uimarannalla pitkin kesää. Samoin Pihkalahdessa lähellä Naukojan suuta.
  • 17.6.2019 Suullisen lahti & Vesijako-järven keskiosan itärannalla, vähäinen määrä, 18.6. olivat jo kadonneet.
  • Edellisvuonna 2018 juhannusviikolla Apajaislahti, järven pohjoispään itäranta, vähäinen määrä.
  • Edelliskesänä 2018 Palsassa, järven eteläpään länsiranta

Mikäli epäilet sinilevää voit näillä parilla testillä yrittää varmistua asiasta. Levämassaa voi kokeilla tikun avulla. Jos se hajoaa hippusina veteen, on kyseessä todennäköisesti sinilevä. Jos levä taas jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Sinilevää ei voi nostaa kepillä vedestä. Vettä voi testata myös näin: Ota leväpitoista vettä lasiin ja anna sen seistä noin tunnin ajan. Levä on todennäköisesti sinilevää, jos veden pinnalle nousee vihreitä hiukkasia.

Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Marko Järvisen lausumaa lainaten: “Sinileviä ja niiden muodostamia pintakukintoja esiintyy runsaammin rehevillä järvillä, joilla on riittävästi ravinteita levien kasvulle. Tyypillisesti sinilevien runsas esiintyminen ajoittuu järvillä heinä- ja elokuulle. Sinilevien runsastumiseen ja kukintojen muodostumiseen vaikuttaa ravinteiden ja veden lämpötilan lisäksi moni tekijä, ja siksi on vaikea ennustaa levätilanteen kehitystä yksittäisellä järvellä. Pintakukinnat muodostuvat tyypillisesti lämpiminä ja tyyninä ajanjaksoina”.

Yli puolet sinilevän kukinnoista on myrkyllisiä. Jos rannassa on selvästi havaittavissa sinilevää tulisi uimista ja sen käyttöä pesu- ja löylyvetenä välttää. Oireita voi syntyä etenkin lapsille. Eläimille kuten naudat, koirat ja kissat sinilevän myrkyllisyys voi olla turmioksi, siksi ne eivät saa juoda vettä, missä sinilevää. Lisää sinilevästä ja sen riskeistä voit lukea tästä terveyskirjaston artikkelista:
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=asy00203&p_hakusana=sinilev%C3%A4

Sinilevää Vesijako-järven eteläpäässä Kirjasniemessä. Kesäasukkaan havainto aamulla 14.7.2019