Vesinäytteet ja näkösyvyydet 2022

Teksti Peter Rapp

Vesinäytteet ja näkösyvyysmittaukset on taas otettu kesän 2022 osalta. Näytteiden verrattain huonoisiin tuloksiin vaikuttaa se, että 2021 loppukesästä ja talvella 2022 kaivettiin n. kaksikymmentä laskeutusallasta ympäri järven. Kaivuiden takia paljon kiintoainetta on nyt huuhtoutunut järveen, mutta jatkossa nämä altaat nimenomaan hillitsevät tätä asiaa ja toivotaan, että vedet nyt altaiden valmistuttua kirkastuisi. Myös järven kevään poikkeuksellinen vedenpinnan korkeus (10.5.2022 108.81m merenpinnasta) aiheutti tietysti sen että rannoilta irtosi paljon kiintoainetta järveen. Päivitetyt vesinäyte- ja näkösyvyysmittaustaulukot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta järventutkimus. Siihen pääset suoraan myös tästä linkistä Järventutkimus.

Hauskaa loppukesää!