Piilevää Vesijaolla

Talvella 2017-2018 Vesijaolla aktiivisesti kalastavat huomasivat verkkojen limoittuvan tavallista enemmän ja nopeammin. Verkot olivatkin täynnä ruskeaa limaa joka osoittautui piileväksi.

Piilevää ilmestyy järviin rehevöitymisen ja suurien pinnanvaihteluiden myötä. Viimevuosien vedenlaadun mittauksissa ei ole näkynyt huomattavaa piikkiä joten toistaiseksi voidaan ajatella että piileväpiikki johtuisi ennemmin suurista vedenpinnanvaihteluista, mahdollisesti voimakkaasta veden juoksutuksesta.

Vesijako-järven suojeluyhdistys kuulisi mielellään myös kevättalven kuulumisia liman suhteen.