Kalastuskunnan kuulumiset 2021!

Vesijakojärvi on kalakannaltaan hyvässä kunnossa, vuotuiset merkkitulot on käytetty kalaveden hoitoon. Kuhaa on istutettu useampana vuonna 2003 alkaen. Vuonna 2019 (7390 kpl) ja viimeksi vuonna 2020 (9140 kpl). Kalastuslain mukaisesti alamittaiset sekä rauhoitetut kalat on aina vapautettava. Jotta alamittaiset kuhat eivät jäisi pyydykseen, on silmäkoon 20- 45mm:n verkkojen käyttö kielletty Vesijakojärvessä.

Varmista millaisia kalamerkkejä tarvitset, miten pyydykset tulee merkitä ja mitä rajoituksia mm. verkkojen silmäkoolle on asetettu. Muista myös suorittaa valtion kalastonhoitomaksu mikäli olet 18-64 vuotias ja harjoitat muunlaista kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista. Lue tarkemmat ohjeet Vesijaon kalastuskunnan tiedotteesta 2021 johon pääset tästä.

Vesijaon kylän vesialueiden osakaskuntien yhdistäminen

Padasjoen kunnan Vesijaon kylän yhteisten vesialueidenosakaskuntien yhdistämiskokoukset pidetiin 31.8.2020 Vesijaon Harjulassa. Osakaskunnat (24) sopivat osakaskuntien vesialuieden yhdistämisestä sekä uuden yhteisen alueen, Vesijaon osakaskunnan, muodostamisesta. Kahden kuukauden valitusajan jälkeen on hakemus kiinteistötoimituksesta jätetty 27.11.2020 Maanmittauslaitokselle uuden yhteisen alueen muodostamiseksi. Maanmittausinsinööri Pirjo Alkiomaa Mikkelistä hoitaa ko kinteistötoimitusta. Koronarajoitusten takia laitoksen kiinteistötoimitukset ovat myöhässä, koska ei ole voitu pitää suunniteltuja kokouksia.  

Osakaskuntien yhdistyttyä tullaan teettämään Vesijakojärvelle uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka mukaisesti vesialueita tullaan hoitamaan.

Kuva Toni Jokinen: “Hiljaa uistellen ” Selkä-Kaitanon ja Kalliosaarten välissä.