Yleistä

Vesijako-järven suojeluyhdistys on perustettu vakituisten ja mökkiläisten ranta-asukkaiden toimesta vuonna 2001. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Vesijako-järven ja sen ranta-alueiden hyvinvointia niin, että järvi säilyy luonnontilaisena ja samalla virkistyskäyttöön hyvin soveltuvana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • seuraa järven tilaa ja ottaa omaan laskuunsa vesinäytteitä järven eri osista,
  • suorittaa vuosittain näkösyvyyden mittauksia veden laadun seuraamiseksi,
  • hankkii ja jakaa tietoa järvialueen tilasta ja aikaisemmista vaiheista,
  • kannustaa järvialueen vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita omatoimiseen suojelutyöhön,
  • tekee esityksiä ja aloitteita järvialueen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä
  • järjestää järvialueen hyvinvointia edistäviä hankkeita ja tapahtumia ja osallistuu sellaisiin