Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

1. Järjestetään retki Kokonsaareen su 17.7.2016.

  1. Järjestetään 15-v juhlatanssit varainhankintaa varten la 6.8.2016.

    3. Yhdistyksen internet-sivuja päivitetään.

    4. Seuraamme edelleen säännöllisesti veden kirkkautta useasta järven eri kohdasta näkösyvyyden mittauslaitteen avulla ja jatkamme vesinäytteiden ottoa järven vedenlaadun seuraamiseksi.
  1. Jatketaan Kasiniemen Mäkelänkosken säännöstelyn selvitystä vedenkorkeusmittauksin.
  1. Jatketaan Naukojan, Apajaislahden ja Suullisenlahden saostusaltaiden toteutusmahdollisuuksien selvittämistä sekä seurataan Kurelahden saostusaltaiden toimintaa ja arvioidaan mahdollisia parantamistoimenpiteitä.
  1. Järvivision päivitystä jatketaan toimenpiteillä ja niiden toteutusaikatauluilla.
  1. Hankitaan karimerkkejä lisää 5 kpl.
  1. Tutustutaan lähialueen suojeluyhdistyksen toimintaan toiminnan kehittämiseksi.