Toimintakertomus

Toimintakertomus vuodelta 2015

1. Yhdistys järjesti heinäkuussa saariretken sekä elokuussa Kasiniemen Kokkopirtillä tanssit.


  1. Yhdistyksen internet-sivujen päivitettiin (www.vesijako.fi).
  1. Järvivision päivitys aloitettiin ja työtä jatketaan mm. toimintasuunnitelman laatimisella vuonna 2016.

  2. Säännöllistä veden kirkkauden seurantaa jatkettiin näkösyvyyden mittauslaitteen avulla.
  1. Kasiniemen Mäkelänkosken säännöstelyn seurantaa jatkettiin vedenkorkeusmittauksin.
  1. Avustettiin vesikasvien niittoa kaislaleikkurilla 5 kertaa ja myös viikatteita lainattiin muutaman kerran.
  1. Hankittiin karimerkit (10 kpl) ja merkittiin pahimmat kivet eri puolilla järveä.
  1. Hallitus kokoontui neljä kertaa heinäkuun 2015 – kesäkuun 2016 välillä.