Jäiden sulaminen Vesijako-järvestä
Päivä
Vuosi 13.4. 18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5.
1979                                             X                
1980                             X                                
1981                                                           X  
1982                                     X                        
1983                         X                                    
1984                               X                              
1985                                                       X      
1986                                   X                          
1987                                 X                            
1989           X                                                  
1991                             X                                
1994                           X                                  
2001                         X                                    
2002               X                                              
2003                                           X                  
2004                           X                                  
2005                         X                                    
2006                                     X                        
2007 X                                                            
2008             X                                                
2009                         X                                    
2010                       X                                      
2011                           X                                  
2012                             X                                
2013                               X