Vuoden 2015 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma 2016

Posted by on 05.6.2017 in Toimintakertomukset, Uutiset | 0 comments

Toimintakertomus vuodelta 2015

1. Yhdistys järjesti heinäkuussa saariretken sekä elokuussa Kasiniemen Kokkopirtillä tanssit.


 1. Yhdistyksen internet-sivujen päivitettiin (www.vesijako.fi).

 

 1. Järvivision päivitys aloitettiin ja työtä jatketaan mm. toimintasuunnitelman laatimisella vuonna 2016.

 2. Säännöllistä veden kirkkauden seurantaa jatkettiin näkösyvyyden mittauslaitteen avulla.

 

 1. Kasiniemen Mäkelänkosken säännöstelyn seurantaa jatkettiin vedenkorkeusmittauksin.

 

 1. Avustettiin vesikasvien niittoa kaislaleikkurilla 5 kertaa ja myös viikatteita lainattiin muutaman kerran.

 

 1. Hankittiin karimerkit (10 kpl) ja merkittiin pahimmat kivet eri puolilla järveä.

 

 1. Hallitus kokoontui neljä kertaa heinäkuun 2015 – kesäkuun 2016 välillä.

_______________________________________________

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

1. Järjestetään retki Kokonsaareen su 17.7.2016.

 

 1. Järjestetään 15-v juhlatanssit varainhankintaa varten la 6.8.2016.

  3. Yhdistyksen internet-sivuja päivitetään.

  4. Seuraamme edelleen säännöllisesti veden kirkkautta useasta järven eri kohdasta näkösyvyyden mittauslaitteen avulla ja jatkamme vesinäytteiden ottoa järven vedenlaadun seuraamiseksi.

 

 1. Jatketaan Kasiniemen Mäkelänkosken säännöstelyn selvitystä vedenkorkeusmittauksin.

 

 1. Jatketaan Naukojan, Apajaislahden ja Suullisenlahden saostusaltaiden toteutusmahdollisuuksien selvittämistä sekä seurataan Kurelahden saostusaltaiden toimintaa ja arvioidaan mahdollisia parantamistoimenpiteitä.

 

 1. Järvivision päivitystä jatketaan toimenpiteillä ja niiden toteutusaikatauluilla.

 

 1. Hankitaan karimerkkejä lisää 5 kpl.

 

 1. Tutustutaan lähialueen suojeluyhdistyksen toimintaan toiminnan kehittämiseksi.