Veden laatu

Yhdistys ottaa vuosittain muutamia vesinäytteitä veden laadun määrittämiseksi. Vesinäytteitä on otettu mm. järveen laskevien ojien läheisyydestä ja matalista lahdista. Vesinäytteistä analysoidaan parametreja, jotka kuvaavat mm. veden sameutta ja happamuutta, vedessä olevan kiintoaineen ja liuenneiden suolojen määrää sekä ravinteiden ja bakteerien määrää.

Vesijaon veden laatu 2007-2016Vesijako_vesinäytteet_2001-2016
Vesijako_näkösyvyydet_2007-2016

Heinäkuussa 2016 Kävimme ottamassa näytteet Kurelahdelta ja Vesijaolta.

Mikäli haluat tutkituttaa esim. oman kaivosi veden omalla kustannuksellasi, niin voimme toimittaa vesinäytteesi laboratorioon yhdistyksen vesinäytteiden toimituksen yhteydessä. Ota yhteyttä yhdistyksen hallitukseen.

Kartta vesinäytteiden ottopaikoista

 

Alta löydät viimeisimpiä yksittäisiä mittaustuloksia veden laadusta Vesijako-järvessä: