Näkösyvyys

Yhdistys mittaa vuosittain veden näkösyvyyksiä 25 pisteestä ympäri järveä. Veden näkösyvyyden eli läpinäkyvyyden vähentyessä veden laatu yleensä heikkenee. Näkösyvyyden mittaamisessa käytetään valkoista näkösyvyyslevyä ja kun levy katoaa näkyvistä, kirjataan ylös syvyys levyn mittanauhasta. Pilvipoutainen ja lähes tyynisää luo parhaimmat olosuhteet mittauksien suorittamiseen. Mittaukset pyritään tekemän vuosittain heinäkuun loppupuolella, mutta sääolosuhteiden vuoksi mittausajankohdissa on eroja.

Vesijaon näkösyvyydet 2007-2014

 

Vesijaon näkösyvyydet, kartta mittauspaikoista