Järventutkimus

Veden laatu

Yhdistys ottaa vuosittain muutamia vesinäytteitä veden laadun määrittämiseksi. Vesinäytteitä on otettu mm. järveen laskevien ojien läheisyydestä ja matalista lahdista. Vesinäytteistä analysoidaan parametreja, jotka kuvaavat mm. veden sameutta ja happamuutta, vedessä olevan kiintoaineen ja liuenneiden suolojen määrää sekä ravinteiden ja bakteerien määrää.

Ely-keskus on myös ottanut vesinäytteitä järvestämme ja tutkinut järven kokonaisfosforin määrää ja klorofyllipitoisuutta. Fosforipitoisuus on erittäin tärkeä järven rehevyystason arvioinnissa. Klorofyllipitoisuus mittaa lehtivihreällisten planktonlevien runsautta vedessä.  Viimeisin näyte on otettu 19.8.2015 ja havaintopaikkana Vesijakojärven selän syvänne. Kokonaisfosfori oli (µg/l): 9 (Karu <12 µg/l) ja levänmäärä klorofylli-a (µg/l): 2 (Karu <4 µg/l).  Tulokset osoittavat, että järvi on erittäin karu ja siten todella hyvin virkistyskäyttöön sopiva. Nämä tutkimustulokset on tallennettu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys KVVY sivustolle, ja pääset tutustumaan niihin alla olevasta linkistä

KVVY:n palvelun tutkimustulos 19.8.2015 Vesijako-järvestä

 

Yhdistys mittaa vuosittain veden näkösyvyyksiä 25 pisteestä ympäri järveä. Veden näkösyvyyden eli läpinäkyvyyden vähentyessä veden laatu yleensä heikkenee. Näkösyvyyden mittaamisessa käytetään valkoista näkösyvyyslevyä ja kun levy katoaa näkyvistä, kirjataan ylös syvyys levyn mittanauhasta. Pilvipoutainen ja lähes tyyni sää luo parhaimmat olosuhteet mittauksien suorittamiseen. Mittaukset pyritään tekemän vuosittain heinäkuun loppupuolella, mutta sääolosuhteiden vuoksi mittausajankohdissa on eroja.

Mikäli haluat tutkituttaa esim. oman kaivosi veden omalla kustannuksellasi, niin voimme toimittaa vesinäytteesi laboratorioon yhdistyksen vesinäytteiden toimituksen yhteydessä. Ota yhteyttä yhdistyksen hallitukseen.

Edullisia kunnostusmenetelmiä talkoovoimin

Vaikka Vesijaon vedenlaatu on hyvä, täytyy laskuojien läheisyydessä olevia matalia lahdenpoukamia seurata. Laskuojat kuormittavat järven lahdenpoukamia humuksella ja ravinteilla. Ida Pohjanlehdon Vesijako-raportissa tarkastellaan Vesijako-järveä näiden kuormittajien kannalta ja pyritään löytämään erilaisia ratkaisumalleja ongelmien poistoon. Tavoitteena on löytää jokaiselle kohteelle pitkäikäinen ja edullinen ratkaisu joka on helppo toteuttaa ja ylläpitää talkoovoimin. Näitä kunnostumenetelmiä ovat kosteikot, ohrapaalikunnostus ja ravinteita sitovat kasvit. Lue lisää näistä kunnostusmenetelmistä ja mahdollisista kohteista Vesijako-raportista.